Üdvözöljük a BDL Környezetvédelmi Kft. honlapján!

Kérjük, tekintse meg referenciamunkáinkat! Kellemes barangolást!

Friss Hírek

 • Több mint száz országba eljutott a ReWater ivóvíztisztító konténerünk híre
  2017-01-06
  A ReWater ivóvíztisztító konténerről, a BWS 2016 Expo innovációs díjával kitüntetett új fejlesztésünkről is ír a Diplomacy&Trade; magazin legfrissebb száma
  Tovább >>
 • Év végi üdvözlet
  2016-12-16
  Tovább >>
 • A „Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) módszertani fejlesztése” címmel szakmai napot tartottunk
  2016-12-08
  A szakmai nap fő témáját a komplex gördülő fejlesztési tervezéssel kapcsolatos alapvető kérdéseket, és a módszertani fejlesztés szükségszerűségét Füstös András mutatta be
  Tovább >>
 • Eurázsiai együttműködés és partnerség a vízgazdálkodás jegyében
  2016-10-25
  A fenntartható városi vízellátás, vízgazdálkodás témakörben, több mint 300 résztvevővel szervezett nemzetközi konferenciát és tudományos értekezést az ASEM (Asia-European Meeting) vízügyi szakmai szervezete Kínában
  Tovább >>

Közműtervezés

A BDL Környezetvédelmi Kft. egyik fő tevékenysége a klasszikus mélyépítési és ezen belül is speciálisan a víziközművek tervezése: a víziközművek hálózati rendszereinek, és ezzel együtt a hálózatok pontszerű, telepszerű létesítményeinek tervezése, azok megvalósításában, illetve a meglévők bővítésében, átalakításában és rekonstrukciójában való részvétel.
Erősségünk a rendszerszemléletű tervezés és a komplexitás, mely több kapcsolódó szakágazat együttműködésében jelenik meg, beleértve a mérnöki előmunkálati (geodézia, talajmechanika, stb.) tevékenységeket és az üzembehelyezést is.
Tevékenységünk elsősorban hazai nagyobb beruházásokhoz kötődik. Sok esetben dolgozunk együtt külföldi partnerekkel és megbízókkal. Megrendelőink között számos önkormányzat és több magántársaság is szerepel.
Kollégáink nagy szakmai gyakorlatot szereztek a bonyolult, sűrű közműhálózatokkal rendelkező belvárosi területek közmű-rekonstrukciós terveinek készítésében is. Cégünk teljeskörű szolgáltatást nyújt a mélyépítés valamennyi szakágában.
Komplex beruházás-előkészítés és (generál)tervezés részei:
 • hálózatfejlesztési, beruházási és rekonstrukciós koncepció- és programtervek,
 • döntést előkészítő megvalósíthatósági- és tanulmánytervek,
 • pályázati anyagok elkészítésében való közreműködés,
 • ajánlati tervek;
 • versenytárgyaláshoz tendertervek készítése;
 • műszaki szaktanácsadás és szakértői tevékenység,
 • elvi engedélyezési tervek;
 • építési és vízjogi létesítési engedélyezési tervek és engedélyeztetés,
 • tenderdokumentációk, és kiviteli tervek,
 • ideiglenes- és végleges kezelési utasítások;
 • környezeti hatástanulmányok;
 • generáltervezői tevékenység;
 • tervezői művezetés és műszaki ellenőrzés;
 • próbaüzemi dokumentáció és irányítás;
 • szakértések, szaktanácsadások ellátása;
 • megvalósulási tervek elkészítése
Mérnöki tevékenységünk az alábbiakra terjed ki:
 • települések, városrészek szenny- és csapadékvíz elvezetése
 • csapadék elvezető rendszerek és csatornák;
 • gravitációs és nyomott rendszerű csatornák;
 • speciális nyomott rendszerek;
 • szennyvíztisztító- és átemelő telepek
 • előkezelő berendezések és műtárgyak
 • ivó-, ipari vízellátás és létesítményei
 • bel-és külterületi felszíni vízrendezés
 • települések és régiók komplex közműellátása
 • csatorna kataszterek és közműhálózati nyilvántartások digitalizálása, dokumentálása és ez alapján
 • közműhálózatok műszaki állapotértékelése, és
 • rekonstrukciós beavatkozási program összeállítása
 • csatorna rekonstrukciók és felújítások különböző építéstechnológiák alkalmazásával;
 • záportározók;
 • fenti létesítmények speciális műtárgyai;
Speciális szakmai területünk a környezetvédelmi szakértés és felülvizsgálat: környezetvédelmi hatásvizsgálatok, állapotértékelések és felülvizsgálatok, valamint szakértői vélemények készítése, környezetvédelmi és ezen belül is talaj- és vízvédelmi technológiák, berendezések és létesítmények tervezése.

Ivóvízellátás, víztisztítás

Csapadékvíz-gazdálkodás

       

A BDL Környezetvédelmi Kft. egyik fő célkitűzése a vizek mennyiségi és minőségi   védelme, a vízikörnyezeti állapot megőrzése, javítása. Ennek szellemében készítjük csapadékvíz-gazdálkodási beruházások, és azok mérnöki létesítményeinek mélyépítési, gépészeti, villamos és irányítástechnikai terveit, illetve ipari parkok, autópályák és nagyberuházások csapadékvíz elvezetésének és előkezelésének terveit.

Napjaink egyik visszatérő környezeti problémája, hogy nagyintenzitású csapadék utakat, kerteket, lakásokat önt el, jelentős károkat okozva. Az évek során jelentős mértékben csökkent a hegyvidéki, dombsági környezet, és a településeken belül a burkolt felületek arányának drasztikus növekedése okozza azt, hogy a síkvidékekre hirtelen jut el a korábbi állapotnál nagyobb csapadékmennyiség. Az egybefüggő, nagy burkolt és beépített felületeknek semmilyen vízmegtartó képességük nincsen, ezért komoly veszélyforrások. Ez ellen egységes táj- és erdőgazdálkodással, belvízvédelemmel és a korszerű települési csapadékvíz-gazdálkodás eszközeivel küzdhetünk.

Ilyenek például:
 • vízáteresztő felületek, burkolatok arányának növelése a településen belül,
 • decentralizált csapadékvíztározók építésével a vizek késleltetett bevezetése a befogadóba a korlátozott és olykor szűk kapacitású csatornahálózatokon keresztül,
 • belvízelvezető és települési csapadékvíz elvezető árokrendszerek, átereszek helyreállítása, tisztítása,
 • vizes élőhelyek megtartása, újak létesítése.

A nagyintenzitású csapadékok által okozott erózió és a burkolt felületekről lemosott szennyezőanyagok visszatartása miatt manapság a csapadékot előkezelést követően, csak megfelelő vízminőség esetén lehet a befogadóba bevezetni. 
Cégünk teljeskörű szolgáltatást nyújt a koncepciótervektől a pályázati anyagokon keresztül az engedélyezési tervekig, a tenderdokumentációktól a kiviteli terveken keresztül a megvalósulási tervek elkészítéséig.

   
 


Kiemelt referenciánk:
Sopron város csapadékvíz elvezetési terve
Budakeszi város csapadékvíz elvezetési terve

Vízjogi létesítési engedélyeztetés

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet értelmében, a vízhasználat / szennyezés engedély köteles.

A Vízjogi engedély lehet:

 • elvi vízjogi engedély
 • vízjogi létesítési engedély
 • vízjogi üzemeltetési engedély
 • vízjogi fennmaradási engedély.


Vízjogi létesítési engedély feljogosít a vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének a kötelezettsége alól nem mentesít.


Kiviteli tervezés, tervezői művezetésMegvalósíthatósági tanulmányterv (EU pályázatok)

Műszaki állapotfelmérés, helyzetértékelés

Fejlesztési koncepció kidolgozása

Rekonstrukció tervezés

Próbaüzem, beüzemelés

Környezetvédelmi kármentesítés

Elvi vízjogi engedélyeztetés

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet értelmében, a vízhasználat / szennyezés engedély köteles.

A vízjogi engedély lehet:

 • elvi vízjogi engedély
 • vízjogi létesítési engedély
 • vízjogi üzemeltetési engedély
 • vízjogi fennmaradási engedély.


Az elvi vízjogi engedély az építtető által tervbe vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki megoldási lehetőségeit, szempontjait és követelményeit határozza meg.

Szennyvíztisztítás

 

A BDL Környezetvédelmi Kft. a saját fejlesztésű technológiák mellett több partnerrel együttműködve, az általuk kifejlesztett eljárásokat is összetetten alkalmazva vállalkozik szennyvíztisztítási technológiák, telepek, berendezések, eljárások tervezésre.
A tervezés során a hatósági előírások és a megbízói igények teljesítéséhez választjuk ki a szükséges technológiai egységeket.
Az eddig tervezett telepek kapacitása 100 LE és 100.000 LE közötti (10 m3/ d -11.000 m3/d).

Kommunális szennyvizek esetében a tisztított szennyvíz befogadó vízfolyásra vonatkozó előírások teljesítéséhez a szükséges és lehetséges technológiai lépések a következőek:

 • mechanikai tisztítás (finomrács szűrés, homokés zsírfogás)
 • biológiai szervesanyag és ammónia lebontás
 • a szükséges mértékű denitrifikáció elébekapcsolt vagy szimultán eljárással
 • biológiai és/vagy vegyszeres foszforeltávolítás
 • a képződő fölösiszap gravitációs vagy gépi sűrítése, gépi iszapvíztelenítés
 • fölösiszap anaerob rothasztása biogáz hasznosítással (nagy méretű telepek esetében)
 • komposztálás

A technológia megvalósítása a telep kapacitásához igazodó műtárgy és telep elrendezésben történik, a helyi adottságok figyelembe vételével.

Közművagyon-értékelés és közművagyon-gazdálkodás 
 

Közművagyon-értékelés

A vonatkozó jogszabályok értelmében a közművek vagyonértékét költségalapú értékelési eljárással, az avulással korrigált pótlási költség módszerével kell meghatározni. A közművagyon-értékelési piramis alsóbb, alapozó szintjei az ehhez szükséges információk előállítását és alátámasztását szolgálják.

 

A vagyonértékelés folyamatának eredményeként felállított struktúrált közművagyon-adatbázissal   az üzemeltetők, önkormányzatok,  közműtulajdonosok olyan objektív képet kapnak a közművagyon értékéről, tényleges gazdasági és műszaki helyzetéről, amely birtokában megfelelő színvonalú vagyongazdálkodást, üzemvitelt befolyásoló döntéshozatalra képesek.

 


Több szempontú integrált vagyonértékelés szintjei:
Dinamikus Költségelemzés (DCC), közmű fejlesztések változatelemzése

A víziközmű fejlesztések költséghatékonyságának és fenntarthatóságának biztosítása, valamint a tervezési folyamat javítása érdekében a változatelemzés új módszertani megközelítésére van szükség.
A Dinamikus Költségelemzési Útmutató (DCC - Dynamic Cost Comparison) alapján a költséghatékonyság céljának elérése és a rendelkezésre álló források felhasználásának optimalizálása érdekében, a tervezési és döntés előkészítési folyamat támogatására változatelemzés elvégzése az alábbiak szerint:

 • DCC Útmutató alapján a különböző változat közül a műszakilag legmegfelelőbb és a legkisebb összköltséggel járó megoldás kiválasztása
 • A javasolt változatok szakmai felülvizsgálata és a pontosított technológiai folyamat megvalósításához szükséges beruházás műszaki költségbecslése

Közművagyon-gazdálkodási tanácsadás

Az új jogszabályi környezetben a fenntartható vagyongazdálkodás feltételrendszer kialakításához gazdasági és műszaki tanácsadást nyújt az alábbi szolgáltatásokkal:

•  GÖRDÜLŐ REKONSTRUKCIÓ TERVEZÉS
•  DINAMIKUS KÖLTSÉG ÉS VÁLTOZAT ELEMZÉS - DCC - 
•  KÖLTSÉG HASZON ELEMZÉS  - CBA - 
•  KEOP ÖNERŐBIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÁS

A vagyongazdálkodási tanácsadás főbb szempontjai lehetnek:

1. a társaság gazdasági helyzetének átfogó értékelése, eredményességének vizsgálata
2. a pénzügyileg ténylegesen realizált bevétel és a működéssel kapcsolatban felmerült költségek (ráfordítások), a társaság eszközállományának alakulása, likviditási helyzet vizsgálata
3. költségstruktúra vizsgálata (önköltség, közvetett költségek, közvetlen költségek alakulása)
4. a víziközmű törzsvagyon érték megfelelőségének vizsgálata és értékelése
5. a felújítások, rekonstrukciós munkálatok mértéke pótlási alapok képzésének vizsgálata
6. a társaság vagyon-nyilvántartási rendszerének vizsgálata és értékelése
 

Közmű szolgáltatók cégértékelése, átvilágítása

A közműszolgáltató szervezetek, gazdasági társaságok teljes körű jogi és vagyongazdálkodási átvilágítása érdekében az alábbi szolgáltatásokkal áll a tulajdonosok, döntéshozók rendelkezésére:

•  KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK CÉGÉRTÉKELÉSE
•  MŰKÖDTETŐ VAGYON ÉRTÉKELÉSE 
 

Költség-haszon elemzés (CBA)

Költség-haszon elemzés (CBA) teljes körű kidolgozása a KEOP-os benyújtandó pályázatához kapcsolódóan. az alábbi részletezettséggel:

• A tervezői költségbecslés számszaki ellenőrzése
• Projekt nélküli eset kidolgozása (bírság, hasznok, költségek)
• Költséghatékonysági vizsgálat
• CBA modell kidolgozása:
        Pénzügyi elemzés,
        Közgazdasági elemzés,
        Érzékenység- és kockázatelemzés
• Költségvetési táblázat kitöltése
• Közreműködés a pályázati adatlap kitöltésében
• Esetleges hiánypótlás ill. tisztázó kérdések megválaszolása

Gördülő Fejlesztési Terv

A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A tervet minden évben be kell mutatni a felügyelő hatóságnak, amely azt jóváhagyás után le is ellenőrizheti.

Megvalósíthatósági tanulmány (EU-Pályázatok)

Vagyonátadási tanácsadás

Az új és meglévő jogszabályi elvárások megfelelésének céljából az üzemeltető szervezetek, tulajdonos önkormányzatok részére komplex jogi tanácsadást nyújt az alábbi szolgáltatásokkal:

• VAGYONÁTADÁSI TANÁCSADÁS
•  KOMPLEX JOGI TANÁCSADÁS

Módszertani fejlesztések

Energiaellátás és Irányítástechnika


Az energiaellátás és irányítástechnika üzletág kettős feladatot lát el.

 • Egyrészt, csatlakozva a közmű tervezési üzletághoz, annak villamos és irányítástechnikai tervezési feladatait végzi el, szoros együttműködésben a technológus, építész és gépész tervezési területtel.
 • Másrészt, a villamos és irányítástechnikai rendszerek területén más társaságokhoz kapcsolódva tervezési, kivitelezési területen tevékenykedik.  

Tervezés

 

 

.

Kivitelezés

Próbaüzem, beüzemelés