BDL Környezetvédelmi Kft.

Sarkad város szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Kommunális szennyvíztisztítás

A szennyvíztisztító telep:

névleges hidraulikai kapacitása: Q = 1.300   m3/d

biológiai terhelés: 12.000 LE

A város korábbi szennyvíz-elvezető rendszere és szennyvíztisztító telepe mennyiségi és szennyezőanyag terhelés szempontjából egyaránt túlterhelt volt. A szennyvíztisztítási technológia mechanikai tisztítás (gépi finomrács, levegőztetett zsír- és homokfogó) után aerob eleveniszapos tisztítást alkalmazott. A technológia ammónia és szervesanyag lebontást, elébekapcsolt denitrifikációt, biológiai „többlet foszfor” eltávolítást és kiegészítő vegyszeres foszforeltávolítást, valamint a tisztított szennyvíz hosszanti átfolyású ülepítővel történő fázis-szétválasztását tartalmazza. A tisztítási folyamatból kikerülő fölösiszap gravitációs sűrítésre, majd gépi víztelenítésre kerül.

 

A telep vízjogi létesítési engedélyében előírt és a próbaüzem alatti tisztított szennyvíz minőségi paraméterei:

  határérték pr.üzem alatti jellemző érték  
KOIkr 75 30 > g/m3
BOI5 25 7 g/m3
összes-N 15 15 > g/m3
összes szervetlen-N 10 10 > g/m3
összes-P 2 2 > g/m3
összes lebegő anyag 35 10 > g/m3
NH3-NH4-N 5 1 > g/m3

 

KEOP azonosítója: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027

Projekt neve: Sarkad Város szennyvízelvezetés és –tisztítás fejlesztése

Üzemeltető: Alföldvíz Zrt (Békéscsaba)

 

1.jpg 2.jpg 3.jpg