BDL Környezetvédelmi Kft.

Szentendre

Kommunális szennyvíztisztító teleprész:

névleges hidraulikai kapacitása: Q = 950,4 m3/d

biológiai terhelés: 10.119 LE

A szentendrei agglomeráció eddig nem, vagy nem teljes körűen csatornázott településeinek rendszerbe kapcsolása mintegy 950 m3 többlet szennyvíz megjelenését eredményezte, amit a korábban meglévő technológia nem lett volna képes megfelelő módon megtisztítani. A BDL Kft. kapott megbízást egy új, a többlet terhelést kezelni képes teleprész vízjogi engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére.

 A meglévő mechanikai tisztítósor (gépi finomrács, homokfogó, előülepítő) után mennyiségmérőről automatikusan szabályozott zsiliptolózár biztosítja a teleprész egyenletes terhelését. Az aerob eleveniszapos technológia ammónia és szervesanyag lebontást, elébekapcsolt denitrifikációt, kiegészítő vegyszeres foszforeltávolítást, valamint a tisztított szennyvíz fázis-szétválasztását tartalmazza. A tisztítási folyamatból kikerülő fölösiszap gravitációs sűrítésre, majd gépi víztelenítésre kerül.

A szennyvíztisztító telep kiviteli munkáinak befejezése után a próbaüzem sikeresen került lefolytatásra.

 

A teleprész vízjogi létesítési engedélyében előírt és a próbaüzem alatti tisztított szennyvíz minőségi paraméterei:

  határérték pr.üzem alatti jellemző érték  
KOIkr 75 30 > g/m3
BOI5 25 10 > g/m3
összes-N 25 25 > g/m3
összes lebegő anyag 35 10 > g/m3
NH3-NH4-N 5 1 > g/m3

 

KEOP azonosítója: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061

Projekt neve: „Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések szennyvíz-csatornázási rendszereinek fejlesztése”

Üzemeltető: DMRV Zrt (Vác)

 

1.jpg 2.jpg